Przemoc w rodzinie. Do niedawna sprawa, o którym nikt nie chciał głośno mówić. Zażenowanie, niezrozumienie, samolubstwo bądź rozmyślanie stereotypami. Lepiej jest zamknąć oczy na istniejące problemy, zwłaszcza, gdy wydaje się, że nas nie dotyczą. Przemoc w rodzinie jest problemem ogólnospołecznym. Jej przyczyny są całkowicie zakorzenione w często związanych ze sobą przyczynach ekonomicznych, psychologicznych, bądź kulturowych. Lekceważenie przemocy w rodzinie, brak skutecznego poparcia ze strony społeczeństwa sprawia, że problem stale się zwiększa i powoduje nieodwracalne krzywdy.To w związku z tym Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” rozpoczęło projekt „przeMoc w rodzinie”, która nie tylko kieruje atencjęna obecność tematu przemocy w rodzinie, lecz przede wszystkim wskazuje drogę szukania pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą.

Akcja „przeMoc w rodzinie” ma swój wyraz między innymi w spotach telewizyjnych emitowanych w TVN. Ponadto uruchomiony został specjalny numer infolinii „TeleWsparcie” pod numerem 800 201 211 i czat online działający od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 18.00. Nieodpłatnej pomocy i porady osobom poszkodowanym udostępniają prawnicy, psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi. Można także zgłosić się po pomoc specjalisty wypełniając formularz na stronie: <pomocpostpenitencjarna.pl

Projekt „przeMoc w rodzinie” kierowany jest głównie do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Ale ma on także za zadanie uwrażliwić społeczeństwo na to niszczycielskie zjawisko i rozpowszechnić rozpoznawalność międzynarodowego znaku ręką „Pomóż mi”, który jest potajemnym znakiem ze strony ofiary przemocy. Ten gest to niejednokrotnie jedyny droga wzywania o pomoc, jaki ofiara przemocy ogólnie może przekazać. Osoba, która jest świadkiem znaku „Pomóż mi” powinna w sposób dyskretny przede wszystkim dla sprawcy przemocy, powiadomić policję o tym zdarzeniu. Prędka i zdecydowana reakcja może uratować komuś zdrowie bądź nawet życie. „Dowiedz się, działaj” głosi motto projektu „przeMoc w rodzinie”. Sitte.pl jako partner projektu udziela kompletnego wsparcia kampanii od strony technicznej i bierze czynny udział w propagowaniu tej inicjatywy.