Sytuacja w czasie utrzymywania się pandemii koronawirusa oraz wynikająca z niej recesja ekonomiczna wpłynęły zgubnie na kondycję zdrowia psychicznego masy osób a dodatkowo stworzyły nowe problemy dla osób wcześniej cierpiących na choroby psychiczne i na przykład zaburzenia połączone z nałogami.

Około 40% pełnoletnich w Stanach Zjednoczonych informowało w trakcie pandemii objawy zaburzeń lękowych czy depresyjnych. W poprzedzających okresach było to blisko 10% pełnoletnich. Do najczęściej zgłaszanych problemów powiązanych ze zdrowiem psychicznym jak również samopoczuciem zaliczają się:

  • problemy z zaśnięciem czy też prawidłowym snem - przeszło 30% ludzi
  • kłopoty z jedzeniem jak również odżywianiem - przeszło 1/3 ludzi
  • podwyższenie spożycia alkoholu ewentualnie używania substancji uzależniajacych - ponad jedna dziesiąta osób
  • zmiana na gorsze stanu zdrowia, między innymi chorób przewlekłych z powodu obaw i stresu powiązanego z COVID-19 - ponad 10% osób

W miarę trwania globalnej epidemii, jeszcze więcej psychologów oraz osób związanych z pomocą psychologiczną ludziom w największym stopniu potrzebującym okazuje konieczność zwiększenia działań w zakresie zdrowia publicznego. Coraz gorsze rezultaty badań związanych z samopoczuciem oznaczają że bieżący stan globalnej epidemii oddziałuje głęboko nie tylko na stan zdrowia fizycznego ale i na nasze zdrowie umysłowe oraz samopoczucie. Skutki deficytów w tym zakresie mogą być dostrzegalne na długo po wygaśnięciu samego zagrożenia epidemiologicznego. Pomoc psychologa, rozmowa z członkami najbliższej rodziny a także przyjaciółmi to najłatwiejsza metoda na odnowienie pewnej równowagi i szerszego spojrzenia, odzyskanie perspektywy na otaczające nas społeczeństwo.